Liberalizam

Izvor: Викицитат

Liberalizam je ideologija koja smatra zaštitu ličnih sloboda osnovnom svrhom postojanja države.

Citati[uredi]

„Onaj ko odlaže svoje milosrđe dok ne umre, (ako ga čovek dobro odmeri) više je liberalan prema tuđem nego prema sopstvenom. (Fransis Bejkon)”


„Građani Sjedinjenih Američkih Država imaju pravo da pohvale sebi što su dali čovečanstvu primere proširene i liberalne politike: politike vredne imitacije. Svi poseduju podjednako slobodu savesti i imunitet državljanstva. Sada se više ne govori o toleranciji, kao da je povlađivanjem jedne klase ljudi druga uživala u vršenju svojih inherentnih prirodnih prava. Jer, na sreću, Vlada Sjedinjenih Država, koja ne sankcioniše netrpeljivost, a progonu nikakvu pomoć, zahteva samo da oni koji žive pod njenom zaštitom treba da se ponižavaju kao dobri građani, dajući joj u svim prilikama svoju efektivnu podršku. (Džordž Vašington)”


„Ton i tendencija liberalizma ne mogu se dugo skrivati. To je napad na institucije zemlje pod imenom Reforma, i ratovanje protiv manira i običaja naroda ove zemlje pod izgovorom Napretka. (Bendžamin Dizraeli)”


„U smislu u kome se liberalizam suprotstavlja konzervativizmu, oba mogu biti podjednako odbojna: ako prvi može značiti haos, drugi može značiti okamenjenost. Obojica se uvek suočavamo sa pitanjem šta se mora uništiti? i sa pitanjem 'šta se mora sačuvati?' a ni liberalizam ni konzervativizam, koji nisu filozofije i mogu biti samo navike, nisu dovoljni da nas vode. (Tomas Sterns Eliot)”


„Nikada nisam video klasu tako duboko demoralisanu, tako neizlečivo uniženu sebičnošću, tako nagrizanu iznutra, tako nesposobnu za napredak, kao engleska buržoazija; i pod ovim mislim, posebno na samu buržoaziju, posebno na liberalni, kukuruzni zakon koji ukida buržoaziju. Jer ništa ne postoji na ovom svetu, osim novca radi, što nije isključeno. Ono ne poznaje blaženstvo osim brzog dobitka, nema bola osim gubitka zlata. U prisustvu ove pohlepe i žudnje za dobitkom, nije moguće da jedno ljudsko osećanje ili mišljenje ostane neokaljano. (Fridrih Engels)”


„Pohlepu, i želju da imamo u svom posedu i pod svojom vlašću, više nego što nam je potrebno, kao koren svakog zla, treba rano i pažljivo iskoreniti, a suprotnu osobinu spremnosti da prenesemo drugima, implantirano. Ovo treba da bude podstaknuto velikom pohvalom i zaslugom, i stalno vodeći računa da svojom liberalnošću ništa ne izgubi. (Džon Lok)”


„Liberalizam odbacuje ideološku borbu i zalaže se za neprincipijelni mir, stvarajući tako dekadentni, filistejski stav. (Mao Cedung)”


„Liberalizam je doktrina o tome šta zakon treba da bude, demokratija je doktrina o načinu određivanja zakona. Liberalizam smatra poželjnim da samo ono što većina prihvata u stvari bude zakon, ali ne veruje da je to stoga nužno dobar zakon. Njegov cilj je, zaista, da ubedi većinu da poštuje određene principe. Ona prihvata pravilo većine kao metod odlučivanja, ali ne i kao autoritet za ono što odluka treba da bude. Doktrinarnom demokratu činjenica da većina želi nešto je dovoljan osnov da to smatra dobrim; za njega volja većine ne određuje samo šta je zakon nego i ono što je dobro pravo. (Fridrih Hajek)”


„Liberalizam je za prostodušne, za one koji mnogo vole da razgovaraju o stvarima koje nikada ne mogu da postignu. (Osvald Špengler)”