Пређи на садржај

Латинске изреке

Извор: Викицитат
 • Ab assuetis non fit passio - Човека не узбуђује оно што је често.
 • Ab Iove principium - Почетак је од Јупитера (тј. почнимо од најважнијег).
 • Acta est fabula - Представа је завршена.
 • Ad calendas Graecas - О грчким календама (тј. никада).
 • Ad litteram - Дословно.
 • Alea iacta est - Коцка је бачена. - Гај Јулије Цезар
 • Amor omnia vincit - Љубав све побеђује.
 • Amicus certus in re incerta cernitur - Прави се пријатељ познаје у невољи.
 • Ancoras tollere - Дићи сидро.
 • Anima candida - Честита душа.
 • Ante meridiem - Пре подне.
 • Arbiter elegantiae - Судија отмености.
 • Ars longa, vita brevis - Умеће је дугачко (тј. пут до мајсторства је дуг, уметност траје), а живот је кратак.
 • Ars poetica - Песничка уметност.
 • Asinus asinum fricat - Магарац магарца чеше.
 • Audaces fortuna iuvat - Срећа помаже храбрима.
 • Audiatur et altera pars - Нека се чује и друга страна.
 • Aurora Мusis amica est - Зора је музама пријатељица.
 • Ave, Caesar, morituri te salutant! - Здраво, царе! Поздрављају те они који ће умрети. (поздрав гладијатора пред почетак борбе у арени)
 • Historia (est) testis temporum, lux veritas, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis.-Историја је сведок времена, светло истине, живот памћења, учитељица живота, гласник старине.-Цицерон
 • Bellum omnium in omnes - Рат свију против свих.
 • Bene vixit qui bene latuit - Добро је проживео ко се добро прикрио.
 • Bibere humanum est, ergo bibamus - Пити је људски, зато пијмо.
 • Bovi imponere clitellas - Стављати волу самар.
 • Casus belli - Случај за рат (razlog rata, uzrok rata, тј. догађај којим се оправдава рат).
 • Certo certius - Сигурније од сигурнога.
 • Citius, altius, fortius! - Брже, више, јаче!
 • Claude os, aperi oculos! - Затвори уста, отвори очи!
 • Cogito, ergo non credo. - Mislim, dakle ne verujem.
 • Condicio sine qua non - Услов без којег не бива.
 • Cornix cornici oculos non effodiet - Врана врани неће вадити очи.
 • Cornu copiae - Рог изобиља.
 • Credo ut intelligam! - Верујем да бих схватио.
 • Cui bono? - У чију корист?
 • Cuiusvis hominis est errare - Сваки човек може да погреши.
 • Cum grano salis - Са зрном соли (тј. не сасвим озбиљно).
 • De gustibus non est disputandum - О укусима не вреди расправљати.
 • Deus ex machina - Божанство са справе (тј. неочекивано решење).
 • Diem perdidi - Изгубио сам дан.
 • Dies diem docet - Дан је дану поука.
 • Divide et impera - Завади па владај
 • Divitiarum et formae gloria fluxa est - Крхка је слава богатства и злата - Салустије
 • Dixi et salvavi animam meam - Рекох и спасох своју душу
 • Domine, domine dominae sunt - Господине, да ли су госпође код куће? (игра речи)
 • Dulce cum utili - Угодно са корисним
 • Dulce enim etiam nomen est pacis - Слатко је већ и име мир - Цицерон
 • Dum spiro spero - Док дишем (живим), надам се
 • Dura lex sed lex - Тврд је закон али је закон
 • Equi donati dentes non inspiciuntur - Поклону се у зубе не гледа
 • Errare humanum est - Људски је грешити
 • Ex nihilo nihil fit - Из ничега ништа не настаје
 • Ex tempore - Одмах, сместа
 • Experientia docet - Искуство поучава - Вергилије
 • Fama volat! - (Глас лети! - дословно зн.). Вест се брзо шири
 • Fas est et ab hoste doceri - И од непријатеља треба учити
 • Festina lente! - Пожури полако!
 • Fide, sed cui, vide! - Веруј, само пази коме верујеш
 • Finis coronat opus - Конац дело краси
 • Fortasse erit, fortasse non erit - Можда ће бити, можда неће бити
 • Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis - Слава Богу и на Земљи мир људима добре воље
 • Gratia gratiam parit! - Љубав рађа љубав!
 • Hannibal ante portas - (Ханибал је пред вратима - дословно зн.). Наступила је опасност.
 • Historia magistra vitae est - Историја је учитељица живота
 • Hoc loco - На овом месту (овде)
 • Hodie mihi, cras tibi - Данас мени, сутра теби
 • Homo sui iuris - Самосталан, независан човек
 • Homo homini lupus est - Човек је човеку вук
 • Honores mutant mores - Почасти мењају понашање (навике)
 • Id est - То јест
 • Ignoramus et ignorabimus - Не знамо, а нећемо никада ни знати
 • Ignorantia legis non excusat - Непознавање закона није изговор
 • Ignorantia nocet - Незнање шкоди
 • Imago animi sermo est - Говор је слика душе - Цицерон
 • In dubio pro reo - У сумњи треба судити блаже
 • In rebus adversis meliora sperare memento - У невољи не заборави да ће доћи боља времена (После кише сунце сија)
 • Inter arma musae tacent (Inter arma silent musae) - Међу оружјем музе ћуте (нема уметности за време рата)
 • Inter nos - Међу нама
 • Intus, intus est Troianus equus - Унутра, унутра је тројански коњ (Опасност је близу)
 • Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere - Прописи права су: поштено живети, другог не вређати, сваком своје дати
 • Lapsus calami - Омашка у писању
 • Lapsus linguae - Омашка у говору
 • Lapsus memoriae - Омашка у памћењу
 • Labor omnia facit - Рад чини све
 • Labor omnia vincit - Рад све побеђује (у раду је спас)
 • Legalitas regnorum fundamentum - Законитост је темељ држава
 • Leve fit quod bene fertur onus - Терет постаје лакши кад се спретно носи
 • Libertati viam facere - Отварати пут слободи
 • Lupus in fabula - (Вук у причи - дословно зн.). Ми о вуку, а вук на врата.
 • Magni nominis umbra - Сенка значајног човека - Лукан
 • Mala herba cito crescit - Коров брзо расте
 • Malum discordiae - Јабука раздора
 • Manifestum non eget probatione - Очигледну ствар не треба доказивати
 • Manu propria - Својеручно
 • Manus manum lavat - Рука руку мије
 • Mea parvitas - Моја маленкост
 • Medio tutisimus ibis - Средином је најбоље ићи - Овидије
 • Medium tenuere beati - Средине се држе блажени
 • Melius non incipient, quam desinunt - Боље не почињати, него стати на пола
 • Mens sana in corpore sano - У здравом телу здрав дух
 • Mutum est pictura poema - Слика је нема песма
 • Nec Hercules contra duos - Ни Херкул (не може) против двојице
 • Noli turbare circulos meos - (Не дирај моје кругове - дословно зн.). Не узнемиравај ме, не досађуј ми. - Архимед
 • Nomina sunt odiosa - (Имена су мрска - досл. значење) Имена (не треба) помињати
 • Non omnia possumus omnes - Не можемо сви све
 • Non progredi est regredi - Не напредовати значи назадовати
 • Non quis, sed quid - Не ко, већ шта
 • Non scholae, sed vitae discimus - Не за школу, већ за живот учимо
 • Nosce te ipsum - Упознај себе самог - латински превод Сократове мисли
 • Nulla regula sine exceptione - Ниједно правило није без изузетка
 • Nullum crimen, nulla poena sine lege - Нема злочина и нема казне ако то није прописано законом.
 • O tempora, o mores! - Чудних ли времена, чудних ли обичаја! - Цицерон
 • Omne principium difficile est - Сваки почетак је тежак
 • Omnia mea mecum porto - Све своје са собом носим
 • Omnium rerum mensura homo - Човек је мера свих ствари
 • Orate ne intretis in tentationem - Молите се да не дођете у искушење - Исус Христ
 • Per aspera ad astra - Кроз трње до звезда
 • Persona grata - Пожељна (драга) особа
 • Persona non grata - Непожељна особа
 • Piscem natare doces - Учиш рибу да плива
 • Plus minus - Више-мање (отприлике)
 • Post hoc, ergo propter hoc - После овог, дакле због овог
 • Post meridiem - После подне
 • Post scriptum - После онога што је написано
 • Potentes potenter tormenta patientur - Ко се служи силом, од силе ће и погинути
 • Potius sero quam numquam - Боље икада него никада
 • Prima virtus est vitio carere - Најважнија врлина је бити без мана
 • Primum vivere, deinde philosophari - Прво живети, онда филозофирати
 • Primus inter pares - Први међу једнакима по рангу
 • Pulsate et operietur vobis - Куцајте и отвориће вам се
 • Quae nocent, saepe docent - Што шкоди, често учи
 • Quidquid latine dictum sit, altum videtur - Шта год се каже на латинском звучи мудро
 • Quisque suorum verborum optimus interpres - Свако је најбољи тумач својих речи
 • Quo vadis, Domine? - Куда идеш, Господе? - апостол Петар упутио Христу
 • Recta linea brevissima, recta via tutissima - Права линија је најкраћа, прави пут је најсигурнији
 • Reliquiae reliquiarum - Остатак остатка
 • Repetitio mater studiorum est - Понављање је мајка знања
 • Res, non verba - Дела, не речи
 • Res publica - Општа (јавна) ствар
 • Risu inepto res ineptior nulla est - Нема неукусније ствари од неукусног (неумесног) смеха
 • Risum teneatis? - Можете ли да се не насмејете?
 • Sapienti sat - Паметноме доста
 • Sapiens homo omnia sea secum portat - (Паметан човек све своје собом носи - дословно зн.). Осим знања ништа нам није потребно
 • Semper dic verum, vacuam duc crimine vitam, fer patienter onus, fac sapienter opus. - Увек говори истину, не чини зло, стрпљиво подноси терет, разумно ради посао
 • Senatus populusque Romanus - Римски сенат и народ
 • Si fueris Romae, Romano vivito more, si fueris alibi, vivito sicut ibi - Ако будеш у Риму, живи на римски начин, ако будеш на другом месту, живи као онде
 • Sic itur ad astra - Дотаћи звезде
 • Sic transit gloria mundi - Тако пролази слава света
 • Sine lingua Latina nulla intelligentia - Без знања латинског језика нема образовања
 • Sine lege autem poena conscientia est - Када нема закона, казна је савест
 • Si vis pacem, para bellum - Ако желиш мир, спремај се за рат
 • Sub rosa - (Испод руже - дословно зн.). У тајности, у поверењу
 • Sub voce - Под речју
 • Suaviter in modo, fortiter in re! - У начину благо, у суштини непропустљиво!
 • Sunt facta verbis difficiliora - Тежа су дела него речи - Цицерон
 • Surdo fabulam naras - Глувом причаш причу (узалуд му говориш)
 • Tabula Pythagorica - Таблица множења
 • Tabula rasa - (Избрисана таблица - дословно зн.). Чистина
 • Tantum possumus quantum scimus - Толико можемо колико знамо
 • Tantum scimus quantum memoria tenemus - Koлико знамо толико и памтимо
 • Tempori parce! - Штеди време!
 • Teneo te, Africa! - Држим те, Африко! - Светоније приписао Цезару
 • Tertium non datur - Трећега нема
 • Testis unus, testis nullus! - Један сведок никакав сведок!
 • Timeo Danaos et dona ferentes - Бојим се Данајаца и када дарове носе
 • Tu ne cede malis, sed contra audentior ito - Не устукни пред недаћом већ јој храбро у сусрет крени - Вергилије
 • Tu quoque, Brute, mi fili? - Зар и ти, сине Бруте? - Цезар
 • Ubi bene, ibi patria - Где је добро тамо је домовина
 • Una hirundo non facit ver - Једна ласта не чини пролеће
 • Unusquisque suae fortunae faber est - Свако је ковач своје среће
 • Urbs aeterna - Вечни град (Рим)
 • Usus est optimus magister - Искуство је најбољи учитељ - Цицерон
 • Ut ameris, ama - Да би био вољен, воли!
 • Ut sementem feceris, ita metes - Како будеш посејао, тако ћеш и пожњети
 • Vae victis - Тешко побеђенима
 • Veni, vidi, vici - Дођох, видех, победих - Гај Јулије Цезар
 • Venies sub dentem - Доћи ћеш под зуб (Допашћеш ми шака)
 • Verba volant, scripta manent - Речи лете, оно што је написано остаје
 • Veritas vincit - Истина побеђује
 • Vinum et pueri veraces - Деца и пијанци не лажу
 • Virtus, non copia vincit - Побеђује храброст, а не мноштво
 • Vis legis - Сила закона
 • Vivere est militare! - Живети значи борити се! (Живот је борба!)
 • Votum separatum - Издвојени глас
 • Vox populi, vox Dei - Глас народа је божји глас