Slobodan Milošević u Hagu

Izvor: Викицитат
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Prvo saslušanje u Hagu[uredi]

Na prvom saslušanju Milošević je izjasnio svoj stav prema Tribunalu:

Ričard Mej: ...Da li sada želite neko dodatno vreme da razmislite da li vam treba pravni zastupnik?

Milošević: Smatram ovaj sud lažnim sudom i smatram da su optužnice lažne. Radi se o protivzakonitoj instituciji koju Generalna skupština UN nije osnovala. Stoga ja nemam nikakvog razloga da imenujem pravnog zastupnika da me zastupa pred nezakonitim organom.

Mej: G. Miloševiću, vi ćete imati mogućnosti da podnesete ponesak kojim osporavate nadležnost suda. Koliko smo shvatili, vi želite da nastavite danas bez pravnog zastupnika mada je to nešto o čemu ćete možda promeniti mišljenje. Ovo je prvo pojavljivanje i tiče se same optužnice, Da li vi želite da se izjasnite da li ste krivi po navodima optužnice? Sada vam postavljam pitanje da li želite da vam se optužnica pročita?

Milošević: To je vaš problem!...

Mej: Pretresno veće će shvatiti vaš odgovor kao da ste se odrekli prava da vam se pročita optužnica. Sledeći deo procedure jeste da vam se iznesu tačke optužnice. Možete dobiti 30 dana da razmislite o tačkama optužnice ili to možete da uradite danas.

Milošević: Ovo suđenje ima zadatak da proizvede opravdanje za ratne zločine NATO pakta počinjene u Jugoslaviji.

Mej: Gospodine Miloševiću, postavio sam vam pitanje da li želite danas da se izjasnite ili želite odgodu?

Milošević: ...pored toga ovaj takozvani tribunal...

Mej: U pravilima stoji da ukoliko se optuženi ne izjasni po tačkama optužnice u tom slučaju pretresno veće u njegovo ime u zapisnik unosi izjavu da nije kriv. G. Miloševiću, mi smo vaš odgovor shvatili kao neizjašnjavanje o krivici. Stoga će u zapisnik ući izjava da niste krivi i to po svim tačkama.

Milošević: ...ovaj sud...

Mej: G. Miloševiću, ovo nije vreme za govore. Vi ćete uskoro imati priliku da iznesete svoju odbranu. Sada nije vreme za to. Mi smo sada završili sa raspravom. Sledeća rasprava će biti statusna konferencija, 27. avgusta ukoliko veće ne zakaže raspravu pre toga. Time završavamo, molim da ustanete...