Svet

Izvor: Викицитат
"Nastanak ovoga sveta jeste jedna nedokučiva stvar oko koje ne treba lupati glavu, jer će ona doneti ludilo i nevolju svakome ko je njom zaokupljen" (Buda).

„Ovaj svet je ništa po sebi i za sebe.[1]

— Buda

„Nastanak ovoga sveta jeste jedna nedokučiva stvar oko koje ne treba lupati glavu, jer će ona doneti ludilo i nevolju svakome ko je njom zaokupljen.[2]

— Buda

„Oba ova učenja — da svet nije stvoren, ili da ga je neko stvorio — ne nadilaze svet stvari, pa su zato oba krajnje pogrešna ... Pretpostavka o poslednjem uzročniku ili o njegovom nepostojanju ostaje na istoj ravni sa svetom stvari, a s bezgraničnošću nema nikakve veze.[3]

— Čuang Ce

„Ti si svet.[4]

„Unutar ovog ni dva metra visokog tela sadržan je svet, nastanak sveta, prestanak sveta i put koji vodi do prestanka sveta.[5]

— Buda

„Promatraj ovaj svijet kao pjenu, promatraj ga kao privid; onoga tko ga tako promatra, ne vidi vladar smrti.[6]

— Buda

„Ovaj svet je tamnica za vernika, a raj za onoga koji ne vjeruje.[7]

— Muhamed

„Radi za ovaj svijet kao da ćeš vječno živjeti, a radi za onaj svijet kao da ćeš sutra umrijeti.[8]

— Muhamed

„Budi na ovom svetu kao stranac ili kao putnik![7]

— Muhamed

„Bez udaljavanja od sveta niko ne može da se približi Bogu. Udaljavanje ja ne nazivam preseljenje telom, već odstranjenje od svetskih dela. Vrlina udaljavanja od sveta se sastoji u tome da se um ne bavi svetom.”

„Svet je opšte ime koje obuhvata ono što zovemo strastima. Kada hoćemo da imenujemo sve strasti zajedno, mi koristimo reč svet, a kada hoćemo da ih razlikujemo po vrstama, mi ih nazivamo strastima.”

„Filozofi su svet samo različito tumačili, ali radi se o tome da se on izmeni.[9]

„Kao ljudskim bićima, naša veličina ne leži toliko u mogućnosti da promenimo svet - jer to je mit atomskog doba - već u mogućnosti da promenimo sebe.”

„Ti moraš biti promena koju želiš videti u svetu.”

Izvori[uredi]

  1. Ništa
  2. O nedokučivim stvarima
  3. Čedomil Veljačić, Razmeđa azijskih filozofija (str. 301-309), Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1978.
  4. Put ispravnosti
  5. Walpola Rahula: Čemu je Buda podučavao
  6. Put ispravnosti
  7. 7,0 7,1 Ahmed Mehmedović: Tako je govorio Muhamed
  8. Hadisi - Muhammedove izreke
  9. XI teza o Fojerbahu