Pređi na sadržaj

Revolucija

Izvor: Викицитат

Revolucija, u opštem slučaju, je radikalna promena drušvenih odnosa.

Citati[uredi]

„Revolucije se ne bave sitnicama, već izviru iz sitnica. (Aristotel)”


„Narodna revolucija... urediće svoju revolucionarnu organizaciju odozdo prema gore i od periferije do centra, u skladu sa principom slobode. (Mihail Bakunjin)”


„Revolucija je ideja koja je našla svoje bajonete. (Napoleon I Bonaparta)”


„Revolucija nije jabuka koja pada kada je zrela. Morate je naterati da padne. (Če Gevara)”


„Za veliku revoluciju nikada nije kriv narod, već vlast. (Johan Volfgang fon Gete)”


„Do prave društvene promene nikada nije došlo bez revolucije. Ljudi ili nisu upoznati sa svojom istorijom, ili još nisu naučili da je revolucija samo misao sprovedena u delo. (Ema Goldman)”


„Jedina prava revolucija je u prosvetljenju uma i usavršavanju karaktera, jedina prava emancipacija je individualna, a jedini pravi revolucionari su filozofi i sveci. (Vil Djurant)”


„Svaka revolucija je prvo bila misao u umu jednog čoveka; a kada ista misao padne na pamet drugom čoveku, to je ključ te ere. (Ralf Voldo Emerson)”


„Svaka promena društvenog poretka, svaka revolucija u svojinskim odnosima nužna je posledica stvaranja novih proizvodnih snaga koje se više ne uklapaju u stare vlasničke odnose. (Fridrih Engels)”


Vetar revolucija je nepopustljiv. (Viktor Igo)”


„Kad god danas nađete nekoga ko se plaši reči 'revolucija', sklonite ga s puta. On živi u pogrešnom dobu. ... Još se nije probudio. (Malkolm Iks)”


„Možda revolucija može da svrgne autokratski despotizam i profiterstvo ili ugnjetavanje vlasti, ali nikada ne može istinski da reformiše način razmišljanja; umesto toga, nove predrasude, baš kao i one stare koje zamenjuju, poslužiće kao povodac za veliku nepromišljenu masu. (Imanuel Kant)”


„Revolucija nije trag ruža... Revolucija je borba do smrti između budućnosti i prošlosti. (Fidel Kastro)”


„Velika revolucija u istoriji čoveka, prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, jeste revolucija onih koji su opredeljeni da budu slobodni. (Džon Kenedi)”


Ova država sa svojim institucijama pripada narodu koji je nastanjuje. Kad god im dosadi postojeća vlada, oni mogu da iskoriste svoje ustavno pravo da je izmene, ili da iskoriste svoje revolucionarno pravo da je raskomadaju ili zbace. (Abraham Linkoln)”


„Prava podela nije između konzervativaca i revolucionara, već između autoritaraca i libertarijanaca. (Džordž Orvel)”


„Revolucija je ponekad neophodna, ali ako revolucije postanu uobičajene, zemlja u kojoj se dešavaju ide nizbrdo. (Teodor Ruzvelt)”


„Uspešan revolucionar je državnik, neuspešan zločinac. (Erih From)”


„Revolucija nije večera, ni esej, ni slika, ni vez; ne može se napredovati meko, postepeno, pažljivo, s poštovanjem, učtivo, jasno i skromno. Revolucija je ustanak, čin nasilja kojim jedna klasa ruši drugu. (Mao Cedung)”