Herman Vajl

Izvor: Викицитат
Wikipedia:sr
Wikipedia:sr
Vikipedija, članak naslova:
Hermann Weyl

„U svom radu sam uvek nastojao da ujedinim istinu sa lepotom, ali kad sam morao da izaberem jedno od ta dva, obično sam birao lepotu.”

— Herman Vajl

„Pitanje o konačnim osnovama i konačnom značenju matematike ostaje otvoreno; mi ne znamo u kom pravcu će ono naći svoj konačan odgovor, čak ni da lise uopšte može očekivati konačan objektivan odgovor. "Matematizacija" vrlo lako može biti stvaralačka aktivnost čoveka, poput jezika ili muzike, primarne originalnosti, čije se istorijske odluke ne predaju potpunoj objektivnoj racionalizaciji.”

— Herman Vajl (Gesammelte Abhandlungen)

„Začarani krug [ impredikativne definicije ], koji se razlio po analizi kroz maglovitu prirodu uobičajenih pojmova o skupu i funkciji, nije tek mali, lako zaobiđen oblik greške u analizi. ”

— Herman Vajl

„Ovih dana, anđeo topologije i đavo apstraktne algebre se bore za dušu svake pojedinačne discipline matematike.”

— Herman Vajl

„Moji matematički radovi su prilično nesistematski, bez modela ili povezanosti. Izraz i oblik za mene su gotovo više od samog znanja. Ali ja verujem da, ostavljajući na stranu moju posebnu prirodu, postoji u matematici samoj, u suprotnosti eksperimentalnim disciplinama, karakter koji je bliži slobodnoj stvaralačkoj umetnosti.”

— Herman Vajl