T-34

Izvor: Викицитат
Idi na navigaciju Idi na pretragu

„Sovjeti su stvorivši izuzetno dobar tenk izvršili ogroman korak napred ... Iznenadna pojava tih tenkova na frontu je imala veliki učinak. Tenk T-34 predstavljao je pravu senzaciju. Imao je 26 tona, bio je naoružan topom 76,2 mm, čije su granate u početku probijale oklop naših tenkova i na udaljenostima od 1500 do 2000 metara, dok su granate naših tenkova probijale njegov oklop tek sa razdaljine manje od 500 metara, i to u slučajevima kad su bili gađani bokovi ili zadnji deo tenka T-34.”

— general Erih Šnajder

„Najbolji tenk na svetu.”

— Feldmaršal Evald fon Klajst

Jedan nemački pešadijski puk se prvi put susreo s tenkovim T-34 jugoistočno od Smolenska, u jesen 1941. godine, o čemu postoji svedočanstvo jednog od preživelih:

„Najpre smo začuli jaku buku motora... Nešto kasnije smo pomoću dvogleda videli kako se čelični kolos probija kroz drveće šumice ispred nas. Za njim se kotrljao još jedan, još jedan i još jedan: prema nama su išla četiri tenka T-34... Lake haubice nisu mogle ništa tim gigantima iako su tačno gađale... Posade naših protivtenkovskih topova u zasedi su hladnokrvo pustile da im se približe na samo trideset metara, a onda su otvorile vatru. Direktan pogodak - ali se projektil odbio u stranu! Tenk se sve više približavao, kotrljajući se prema našim tobdžijama. Dobijao je pogodak za pogotkom, tačno u čelo, ali bez ikakvih posledica. Na kraju se tako dokotrljao do topa i zgazio ga kao insekta, pretvorivši ga u bezobličnu gomilu čelika... Tada je sa 2000 metara udaljenosti otvorila na te tenkove paljbu naša teška artiljerija. Protivoklopne granate su ostavljale fosforescentan trag (radi lakše korekcije vatre) pa smo mogli da vidimo kako je četvrta granata postigla direktan pogodak. Međutim, ispaljena sa ovako velike udaljenosti, čak i granata kao ova, teška 20 kilograma, naprosto je skliznula sa monstrumovog oklopa... Malo kasnije začuli smo iz pozadine nama dobro poznatu tutnjavu, koja nam je sada zvučala kao najlepša muzika. U pomoć su nam dolazila dva jurišna topa... Opet smo videli granate kako lete ka sovjetskim tenkovima... svaka je postigla direktan pogodak, ali (nismo mogli da poverujemo sopstvenim očima) SVAKA se odbila od tenka...”