Prva poslanica Timoteju

Izvor: Викицитат
Pređi na navigaciju Pređi na pretragu

Prva poslanica Timoteju je jedna od knjiga Biblije i Novog zaveta.

Citati[uredi]

„Istinita je riječ i svakoga primanja dostojna da Hristos Isus dođe na svijet da spase grješnike, od kojijeh sam prvi ja.”


„Hoću dakle da molitve čine ljudi na svakome mjestu, podižući svete ruke bez gnjeva i premišljanja.”


„Žena na miru da se uči sa svakom pokornošću.”


„Istinita je riječ: ako ko vladičanstva želi dobru stvar želi.”


„Đakoni da bivaju jedinijeh žena muževi, koji dobro upravljaju djecom i svojijem domovima.”


„Ovo ti pišem nadajući se da ću skoro doći k tebi.”


„Niko da ne postane nemarljiv za tvoju mladost; nego budi ugled vjernima u riječi, u življenju, u ljubavi, u duhu, u vjeri, u čistoti.”


„Pazi na sebe i na nauku, i stoj u tome; jer ovo čineći spašćeš i samoga sebe i one koji te slušaju.”


„Ako li koja udovica ima djecu ili unučad, da se uče najprije svoj dom poštovati, i zajam vraćati roditeljima; jer je ovo ugodno pred Bogom.”


„Ako li ko za svoje a osobito za domaće ne promišlja, odrekao se vjere, i gori je od neznabošca.”


„Hoću dakle da se mlade udovice udaju, djecu rađaju, kuću kuće, a nikakva uzroka da ne daju protivniku za huljenje.”


„Na sveštenika ne primaj tužbe, osim kad imaju dva ili tri svjedoka.”


„Zaklinjem te pred Bogom i Gospodom Isusom Hristom i izbranima njegovijem anđelima da ovo držiš bez licemjerja, ne čineći ništa po hateru.”


„Robovi koji su god pod jarmom da pokazuju svaku čast svojijem gospodarima, da se ne huli na ime Božije i na nauku.”


„Bori se u dobroj borbi vjere, muči se. Za vječni život na koji si i pozvan, i priznao si dobro priznanje pred mnogijem svjedocima.”


„Sabirajući sebi temelj dobar za u napredak, da prime život vječni.”


„O Timotije! sačuvaj što ti je predano, kloni se poganijeh praznijeh razgovora i prepiranja lažno nazvanoga razuma,”


„Kojijem se neki hvaleći otpadoše od vjere. Blagodat s tobom. Amin.”


Wikipedia:sr
Wikipedia:sr
Vikipedija ima članak pod imenom: