Nils Bor

Izvor: Викицитат

Nils Henrik Dejvid Bor (7. oktobar 1885 — 18. novembar 1962) je bio danski fizičar.

Citati[uredi]

„Veliko proširenje našeg iskustva poslednjih godina osvetlilo je nedovoljnost naših jednostavnih mehaničkih koncepcija i, kao posledicu, poljuljalo temelje na kojima se zasnivalo uobičajeno tumačenje posmatranja.”


„Moramo biti jasni da kada su u pitanju atomi, jezik se može koristiti samo kao u poeziji.”


„Reč „stvarnost“ je takođe reč, reč koju moramo naučiti da pravilno koristimo.”


„Svi se slažemo da je tvoja teorija luda. Pitanje koje nas deli je da li je to dovoljno ludo da bismo imali šanse da budemo u pravu.”


„Fiziku treba posmatrati ne toliko kao proučavanje nečega a priori datog, već više kao razvoj metoda uređenja i ispitivanja ljudskog iskustva.”


„Pogrešno je misliti da je zadatak fizike da otkrije kakva je priroda. Fizika se tiče onoga što možemo reći o prirodi...”


„Velika je šteta što ljudska bića ne mogu da nađu sve svoje zadovoljstvo u naučnoj kontemplativnosti.”


„Neki predmeti su toliko ozbiljni da se sa njima može samo šaliti.”


„Istina i jasnoća su komplementarni.”


„Činjenica da su religije kroz vekove govorile u slikama, parabolama i paradoksima jednostavno znači da ne postoje drugi načini da se shvati stvarnost na koju se odnose. Ali to ne znači da to nije prava realnost.”


„Danas se čini da pojedinac može sasvim slobodno da izabere duhovni okvir svojih misli i delovanja, a ta sloboda odražava činjenicu da granice između različitih kultura i društava počinju da postaju sve fluidnije. Ali čak i kada pojedinac pokuša da postigne najveći mogući stepen nezavisnosti, on će i dalje biti pod uticajem postojećih duhovnih struktura - svesno ili nesvesno.”


„Religija pomaže da društveni život bude harmoničniji; njen najvažniji zadatak je da nas, jezikom slika i parabola, podseti na šire okvire u kojima je postavljen naš život.”


„Prestani da govoriš Bogu šta da radi sa svojim kockicama.”