Nacizam

Izvor: Викицитат
  • Nemački Rajh treba kao država da obuhvati sve Nemce, sa zadatkom da od tog naroda ne samo sabere i održi najvrednije rasne elemente, već da ih polako i sigurno izdigne do vladajućeg položaja.
  • Svako rasno ukrštanje vodi obavezno ranije ili kasnije propasti mešavine, dok god još postoji viši deo samog ovog ukrštanja, u čistom, na bilo koji način rasnom jedinstvu.
  • Država pri tom mora da nastupi kao čuvar hiljadugodišnje budućnosti, prema kojoj želja i egoizam pojedinca nisu ništa i pred kojom treba da se poklone. Ona treba da najmodernija medicinska pomoćna sredstva stavi u sližbu ove spoznaje. Treba da ono što je na bilo koji način očigledno bolesno i nasledno oštećeno, te time i dalje oštećuje, proglasiti nesposobnim za razmnožavanje pa da to i praktično sprovede.