Mojsije Majmonid

Izvor: Викицитат

Mojsije Majmonid (1135 - 13. decembar 1204) je bio srednjovekovni jevrejski filozof, teolog, matematičar, astronom i lekar.

Citati[uredi]

„Prihvatite istinu iz bilo kog izvora.”


„Obavezni smo da budemo pažljiviji u ispunjavanju zapovesti milosrđa od bilo koje druge pozitivne zapovesti, jer je milosrđe znak pravednika.”


„Bolje je i zadovoljavajuće osloboditi hiljadu krivih nego jednog nevinog pogubiti.”


„Posle dugo vremena veliko i strašno Ime je zaboravljeno i ljudi, muškarci, žene i deca, prepoznaše samo sliku od drveta ili kamena i hram od drveta ili kamena koji su od detinjstva vaspitavani da služe klanjajući se. ... Avram ... znao je da su svi pogrešili i da je ono što ih je dovelo do greške obožavanje slika koje su izbacile Istinu iz njihovih uma.”


„Razuman čovek ne treba da zahteva od mene, niti da se nada da ćemo, kada pomenemo neku temu, napraviti njeno potpuno izlaganje.”


„Nemojte zamišljati da ove najteže probleme može u potpunosti da razume bilo ko od nas. Ovo nije slučaj.”


„Kada je čovek u stanju da shvati određene stvari, iz toga ne sledi da mora biti u stanju da shvati sve.”


„Koliko god napor našeg uma bio da shvatimo Božansko biće ili bilo koji od ideala, nalazimo paravan i podelu između Boga i nas.”


„Kada bi ljudi posedovali mudrost, koja je u istoj vezi sa likom čoveka kao i vid oku, ne bi naneli nikakvu povredu ni sebi ni drugima, jer spoznaja istine otklanja mržnju i svađe i sprečava međusobne povrede.”


„Pored učenja o istinama, Zakon ima za cilj uklanjanje nepravde od čovečanstva.”