Imprimatur

Izvor: Викицитат
Idi na navigaciju Idi na pretragu
  • Svi hrišćanski kraljevi su u krvnom srodstvu.
Luj XIV, Najhrišćanskiji kralj Francuske, u dvostrukom je srodstvu sa svojom ženom Marijom Terezom, španskom infantkinjom. Naime, njihovi roditelji su braća i sestre. To je zato što je majka Kralja Sunca, Ana Austrijska, sestra oca Marije Tereze, Filipa IV, kralja Španije; dok je otac Kralja Sunca, Luj XIII, brat majke Marije Tereze, Elizabete Francuske, prve žene Filipa IV.
Roditelji kralja i kraljice Francuske su, dakle, istovremeno njihove tetke i ujaci. I sad pitam ja tebe: šta se dobije kad je neko nećak svoje tašte ili, ako više voliš, zet svoje tetke?
Kralj Engleske Čarls II Stjuart. Njegov otac se oženio Anrijetom Francuskom, jednom od sestara oca Luja XIV. Dakle, kralj Engleske je takođe u dvostrukom srodstvu sa kraljem Francuske i njegovom ženom španjolkom, a oni su, kao što si videla, i sami u dvostrukom srodstvu. A šta reći za Holandiju? Anrijeta Francuska, majka Čarlsa II, ne samo da je tetka po ocu kralja Sunca, već je i baba po majci mladog holandskog kneza Viljema Oranskog. Naime, Marija, jedna od sestara kralja Čarlsa i vojvode Džemsa, udala se u Holandiji za Viljema II Oranskog, a u tom braku je rođen upravo knez Viljem III Oranski, koji se pre šest godina neočekivano oženio najstarijom Džemsovom ćerkom, s kojom je u krvnom srodstvu. Dakle, četiri suverena su osam puta pomešali istu krv.
I druga sestra Čarlsa II se udala za svog rođaka, brata Luja XIV. I oni su pomešali istu krv.
Ali idemo u Beč. Francuski Burboni i španski Habzburgovci su u četvorostrukom i šestostrukom srodstvu s austrijskim Habzburgovcima. Majka cara Leopolda I Austrijskog sestra je Luja XIV. Ali ona je i sestra oca njegove žene Marije Tereze, španskog kralja Filipa IV, i ćerka sestre oca svoga muža, pokojnog cara Ferdinanda III. Sestra Leopolda I se udala za svog ujaka, istog Filipa IV Španskog, a Leopold I se oženio svojom nećakom Margaretom Terezom, ćerkom istog tog Filipa IV i sestrom žene Luja XIV. Dakle, kralj Španije je ujak, zet i tast austrijskog cara. Dakle, tri kraljevske porodice su hiljadu puta pomešale istu krv!
  • Ali da lije oduvek bilo tako? – promrmlja konačno ženski glas.
    Ne, draga moja. U početku su vladari obezbeđivali potomstvo tako što su svoju decu venčavali s kremom feudalnog plemstva. Svaki novi kralj bio je najčistiji spoj najplemenitije krvi na svojoj teritoriji: u Francuskoj je suveren bio najveći Francuz od svih Francuza. U Engleskoj je bio najveći Englez od svih Engleza.
  • A onda, a onda... Onda je pobedila njihova žeđ za vlašću, koja ih je terala da ulaze u rođačke veze s drugim suverenima. Uzmimo kao primer austrijsku vladarsku kuću. Danas njena odvratna krv prlja grobove njenih hrabrih predaka. Albert Mudri, Rudolf Veliki, pa onda Leopold Smeli i njegov sin Ernest I Neumoljivi, sve do Alberta Strpljivog i Alberta Slavnog. Krv koja je još ore tri veka počela da truli, kada je dala nesrećnog Fridriha Praznih Džepova, pa onda Fridriha Debeloustog i njegovog sina Maksimilijana I, koji su umrli bednom smrću kad su se prejeli dinja. Upravo se sa tom dvojicom rodila bolesna želja da se ujedine svi posedi Habzburgovaca, koje je Leopold Smeli mudro podelio sa svojim bratom. Te teritorije nisu mogle da ostanu zajedno: kao kad bi neki ludi hirurg na jedno telo hteo da prišije tri glave, četiri noge i osam ruku. Da bi utolio svoju žeđ za teritorijama, Maksimilijan I se ženi čak tri puta: žene mu donose u miraz Holandiju i Franš-Konte, ali i isturenu donju vilicu koja je unakazila njegove potomke. Njegov sin Filip Lepi stavio je šapu na Španiju oženivši se Huanom Ludom, ćerkom i naslednicom Ferdinanda Aragonskog i Izabele Kastiljske i majkom Karla V i Ferdinanda I. Karlo V kruniše i istovremeno osujećuje plan svoga dede Maksimilijana I: abdicira i deli kraljevstvo u kome sunce nikad nije zalazilo na dva dela – jedan deo dobija njegov sin Filip II, a drugi njegov brat Ferdinand I. Podelio je kraljevstvo, ali nije uspeo da podeli krv: ludilo se nazadrživo širi među njegovim potomcima, brat želi sestru, a oboje žele da se spoje sa svojom decom. Sin Ferdinanda I, Maksimilijan II, car Austrije, oženio se sestrom svoga oca i sa svojom ženom-tetkom dobio ćerku Anu Mariju Austrijsku, koja se udala za Filipa II, kralja Španije, svog strica i brata od tetke, pošto je on sin Karla V; u tom nesrećnom braku rodio se Filip III, kralj Španije, koji se oženio Margaretom Austrijskom, ćerkom brata njegovog dede Maksimilijana II, i sa njom je dobio kralja Filipa IV i Mariju Anu Špansku, koja se udala za Ferdinanda III, cara Austrije i svog brata od ujaka, pošto je on sin brata njene majke. Ona je rodila sadašnjeg cara Leopolda I Austrijskog, a njegova sestra Marija Ana....
  • Upamti... Francuska, Španija, Austrija, Engleska i Holandija, teritorije koje su vekovima žudele za ljudima protivničke loze, sada se pokoravaju vlasti jedne jedine loze, bez teritorija i bez zakletve. To je krv autàdelphos. Dva puta brat samome sebi, kao Edipova i Jokastina deca. Krv koja nema veze sa istorijom nijednog naroda, ali koja svim narodima određuje istoriju. Krv bez teritorije i bez zakletve. Izdajnička krv.