Pređi na sadržaj

Apostol Pavle

Izvor: Викицитат

Sveti apostol Pavle rođen je kao Jevrejin, a postao je hrišćanski apostol, svetitelj, propovednik i književnik. Autor je 14 knjiga i poslanica Novoga Zaveta.

Citati

[uredi]

„Sada znam delimično, ali tada ću znati kao što sam i ja poznat. A sada ostanite vera, nada, ljubav, ovo troje; ali najveća od njih je ljubav.”


„U ovom trenutku vaše obilje će obezbediti ono što im je potrebno, tako da će zauzvrat njihovo obilje obezbediti ono što vam treba. Cilj je jednakost.”


„Ako dakle vaskrsnuste s Hristom, tražite ono što je gore gdje Hristos sjedi s desne strane Boga.”


„Tako nam zakon bi čuvar do Hrista, da se vjerom opravdamo. A kad dođe vjera, već nijesmo pod čuvarom.”


„Jer svi sagriješiše i izgubili su slavu Božiju, I opravdaće se za badava blagodaću njegovom, otkupom Isusa Hrista, Kojega postavi Bog očišćenje vjerom u krvi njegovoj da pokaže svoju pravdu oproštenjem pređašnjijeh grijeha; U podnošenju Božijemu, da pokaže pravdu svoju u sadašnje vrijeme da je on pravedan i da pravda onoga koji je od vjere Isusove.”


„Jer je ludost Božija mudrija od ljudi, i slabost je Božija jača od ljudi. Jer pogledajte zvanje svoje, braćo, da nema ni mnogo premudrijeh po tijelu, ni mnogo silnijeh, ni mnogo plemenitijeh; Nego što je ludo pred svijetom ono izabra Bog da posrami premudre; i što je slabo pred svijetom ono izabra Bog da posrami jako; I što je neplemenito pred svijetom i uništeno izabra Bog, i što nije, da uništi ono što jest, Da se ne pohvali ni jedno tijelo pred Bogom.”


„Darovi su različni, ali je Duh jedan. I različne su službe, ali je jedan Gospod. I različne su sile, ali je jedan Bog koji čini sve u svemu.”


„Ali Bog, koji je bogat u milosti, za premnogu ljubav svoju, koju ima k nama, I nas koji bijasmo mrtvi od grijehova oživlje s Hristom (blagodaću ste spaseni), I s njim vaskrse i posadi na nebesima u Hristu Isusu. Da pokaže u vijekovima koji idu preveliko bogastvo blagodati svoje dobrotom na nama u Hristu Isusu.”


„Jer ste blagodaću spaseni kroz vjeru: i to nije od vas, dar je Božij. Ne od djela, da se niko ne pohvali. Jer smo njegov posao, sazdani u Hristu Isusu za djela dobra, koja Bog naprijed pripravi da u njima hodimo.”


„Jer je on mir naš, koji oboje sastavi u jedno, i razvali plot koji je rastavljao, neprijateljstvo, tijelom svojijem, Zakon zapovijesti naukama ukinuvši; da iz oboga načini sobom jednoga novog čovjeka, čineći mir;”