Anarhizam

Izvor: Викицитат

Anarhizam je ideologija i filozofija društva zasnovanog na slobodi koju ne ograničava vlast.

Citati[uredi]

„Što se više približavamo potpunom vojnom potiskivanju buržoazije, to je za nas opasnija velika poplava maloburžoaskog anarhizma. A borba protiv ovih elemenata ne može se voditi samo propagandom i agitacijom. … Borba se takođe mora voditi primenom sile i prinude. (Vladimir Lenjin)”


„Gledajući na svet u celini, dugi niz decenija ne ide ka anarhiji, već ka ponovnom nametanju ropstva. (Džordž Orvel)”


„Savremeni anarhizam je povezan sa principom društvenog upravljanja zemljom i kapitalom, i stoga je srodan socijalizmu u ovom važnom pogledu. Pravoslavni socijalizam veruje da će pojedinac postati slobodan ako država bude jedini kapitalista. Anarhizam se, naprotiv, plaši da bi u ovom slučaju država mogla da nasledi tiranske tendencije privatnog kapitaliste. Tako on traži način da pomiri društvenu svojinu sa što većim smanjenjem državne vlasti, pa čak i na kraju sa potpunim ukidanjem države. Rođena je u suštini na teritoriji socijalističkog pokreta kao njegovo ekstremno levo krilo. (Bertrand Rasel)”


„Nismo mi od onih ljudi koji se, kada se pomene reč „anarhizam“, prezrivo okreću i nadnošljivo odmahuju rukom: „Zašto gubiti vreme na to, ne vredi pričati!“ (Josif Staljin)”


„Anarhizam ne znači nikakve institucije, već one koje primoravaju ljude da se podvrgnu nasilju. (Lav Tolstoj)”


„Anarhizam, veoma širok u verbalnim negacijama, ali bez ljubavi, pa čak i kukavički u praktičnim zaključcima. (Lav Trocki)”