Pređi na sadržaj

Poslanica Kološanima

Izvor: Викицитат

Poslanica Kološanima je sedma po redu poslanica u Novom zavetu. Nalazi se posle Poslanice Filipljanima.

Citati

[uredi]

„Za nad ostavljeni vama na nebesima, za koji naprijed čuste u riječi istine jevanđelija, Koje je u vama, kao i u svemu svijetu, i rodno je i raste, kao i u vama, od onoga dana kako čuste i razumjeste blagodat Božiju u istini, Kao što i doznaste od Epafrasa, ljubaznoga našeg drugara u služenju, koji je za vas vjerni sluga Hristov, Koji nam i javi vašu ljubav u duhu. (1:5-8)”


„Hoću dakle da vi znate koliku borbu imam za vas i za one što su u Laodikiji i u Jerapolju, i za sve koji ne vidješe lica mojega u tijelu, Da se utješe srca njihova, i da se stegnu u ljubavi, i u svakome bogastvu punoga razuma, na poznanje tajne Boga i oca i Hrista, U kojoj je sve blago premudrosti i razuma sakriveno. (2:1-3)”


„Žene! slušajte svoje muževe kao što treba u Gospodu. Muževi! ljubite žene svoje i ne srdite se na njih. Djeco! slušajte roditelje svoje u svačemu; jer je ovo ugodno Gospodu. Ocevi! ne razdražujte djece svoje, da ne gube volje. Sluge! slušajte u svemu svoje tjelesne gospodare, ne samo pred očima radeći kao da ljudima ugađate, nego u prostoti srca, bojeći se Boga, I sve štogod činite, od srca činite kao Gospodu a ne kao ljudima; Znajući da ćete od Gospoda primiti platu našljedstva; jer Gospodu Hristu služite. A koji skrivi primiće što je skrivio: i nema gledanja ko je ko. (3:18-25)”