Pređi na sadržaj

Milan Jovanović Batut

Izvor: Викицитат
Milan Jovanović Batut

Milan Jovanović Batut (1847-1940) bio je lekar, univerzitetski profesor, utemeljivač Medicinskog fakulteta, urednik Srpskog arhiva za celokupno lekarstvo i lista Zdravlje. Bio je predsednik Srpskog lekarskog društva, Jugoslovenskog lekarskog društva, Društva za čuvanje narodnog zdravlja, Glavnog sanitarnog saveta.

Citati[uredi]

Hoću našu svest da probudim. Počinje da se uspavljuje – baš i prema najrodoljubivijim dužnostima. Mučno mi je ovo pitanje načeti. Pa ipak ne smem ni tu nevolju prećutati. Širi se iz dana u dan...a duboko zaseca u bitne interese našeg plemena...Ima tome već skoro sto godina, kako je našu zemlju proputovao slavni francuski pisac Lamartin. Sretajući na svakom koraku toga puta gusta jata naše čile i zdrave dečice, zabeležio je u svoj dnevnik i ove reči: „Eto vojnika Miloševih!... Dokle god žene budu plodne, biće slobodnih Srba u gorama Šumadije!” Ali je to – rekao bih – samo lepa uspomena iz naše slavne prošlosti. Danas već niko ne može s pravom reći, da su naše žene plodne.


Privredna i obrambena snaga jednoga naroda ne zavisi samo od njegovih telesnih i duševnih osobina, nego i od njegove mase; od broja članova njegovih


Stara je istina, da „dva loša izbiše Miloša”. Ta istina vredi ne samo u surovoj borbi naroda oružjem, nego i mirnoj svakidašnjoj utakmici na svima poljima privrednog i kulturnog rada.


Za decu je od presudna značaja i telesno i duševno stanje njihovih roditelja u onom času, kad ih začnu. Tako je n. pr. dokazano, da su deca, začeta u pijanom stanju, za vreme ili posle kakve teže bolesti, posle neobičnih premora ili jačih duševnih potresa, za vreme gladi i t.d., slabija ili inače lošija nego druga.


Pijanstvo je porok, ali nas gore truje i zatire, nego ma koja bolest, ma koji drugi otrov. Ne truje samo onoga, koji mu se odaje, nego i njegovo potomstvo. Zatire mu ne samo teleo, nego i dušu.