Zaharija

Izvor: Викицитат

Zaharija je hebrejski prorok iz Starog zaveta, koji je prorokovao oko 520. god. p.n.e.

Citati[uredi]

„Kao što sam rešio da vas ožalostim kada su me oci vaši razgnevili – govori Gospod nad vojskama – i nisam se dao potresti, tako ću se u ove dane starati da činim dobro u Jerusalimu i u domu Judinom; ne boj se. Evo šta ćete morati da uradite: iskreno razgovarajte svaki sa svojim bližnjim; istiniti i spokojni su sudovi koje ćeš držati na vratima svojih gradova. Niko ne kuje zlo protiv brata svoga u srcu svome; ne volite lažnu zakletvu, kao što ja mrzim sve ovo.”


„Tada će doći Gospod Bog moj i sa njim svi sveti njegovi. Toga dana neće biti ni svetlosti ni hladnoće, ni mraza: biće jedan dan, zna Gospod; neće biti ni dana ni noći; uveče će zasijati svetlost. Toga dana iz Jerusalima će izbijati žive vode i spuštaće se delom prema istočnom moru, delom prema Sredozemnom moru, uvek, leti i zimi. Gospod će biti car cele zemlje i biće samo Gospod, i samo njegovo ime.”


„I Jahve, Bog njihov, spasao ih je toga dana kao stado naroda svoga, jer je kamenje krune postavljeno na njegovu zemlju.”