Agresivnost

Izvor: Викицитат
Agresivnost kod životinja

Čovek nije krotko biće kome je potrebna ljubav, a ume i da se brani ako ga neko napadne; on se zbog svojih nagonskih svojstava mora smatrati, u velikoj meri, sklonim agresiji. Bližnji mu, stoga, ne predstavlja samo mogućnost pomagača i seksualnih objekata, već i iskušenje da na njemu zadovolji svoju agresiju, da bez naknade iskoristi njegov rad, da ga bez njegove saglasnosti seksualno iskoristi, da prisvoji njegovu imovinu, da ga ponizi, da mu pričini bol, da ga muči i - da ga ubije. Freud

Agresija je svuda u svetu u nesumnjivom porastu: agresija roditelja prema deci i dece prema roditeljima, muškarca prema ženi i žene prema muškarcu, suseda protiv suseda i države protiv države, sve do najopasnije i po život čoveka na Zemlji, možda kobne agresije - čoveka protiv prirode. Dr Jerotić

Agresivan čovek je i samoagresivan. Uništavajući druge, on uništava i sebe, a samim tim i izvor agresije. Dr Jerotić

Agresija koja je užasna kad je počinila jedan, ne kažnjava se kad je počinio mnoštvo. Spenser

Osrednjost je uvek agresivna. Risto Trifković

Životinjsko načelo u čoveku ne može se ugasiti sve dotle dok u buržoaskom društvu postoji ogromna količina uticaja koji u čoveku raspaljuju zver. Gorki