Марсел Пруст

Извор: Wikiquote

Све моје моћи умиру у данима.


Индивидуалности (људске или не) у овој књизи биће сачињене од бројних импресија, које ће - узете с много девојака, много цркава и много соната - служити, да се сазда једна једина соната, једна једина црква и једна једина девојка.


У школи живота, на жалост, не може да се забушава.